”Școala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru”

Nicolae Iorga

2021-1-RO01-KA121-VET- 000009764

Logo Proiect

Titlul proiectului:
"Formare profesională europeană pentru elevi și profesori europeni"

 Prezentarea proiectului

Produsele finale ale proiectului - site-uri


Prezentarea mobilităților


Diseminare


Pagina de Facebook a proiectului

Logo-ul proiectului


Pliant